Home » 2022 » April » 17 » Какво се крие зад агресивното поведение на едно дете към друго? Как да постъпим като родители?
1:43 PM
Какво се крие зад агресивното поведение на едно дете към друго? Как да постъпим като родители?

Детето развива агресия, когато – го бият, издевателстват над него, принудено е да изпитва незаслужен срам, родителите редовно го лъжат, стават свидетели на родителско пиянство и побой, възпитават го в двоен морал, родителите не са взискателни и неавторитетни за детето, родителите нямат изградена доверителна връзка, настройват детето един срещу друг, родителите не общуват с детето, на детето му е забранено да кани свои приятели в дома си, родителите проявяват малка грижа и опека, живеят свой живот и детето се чувства необичано.

Агресивното поведение определяме по определени Критерии за агресивност.

1.    Често губи самоконтрол.
2.    Често спори, ругае с възрастните.
3.    Често отказва да спазва правила.
4.    Често целенасочено дразни другите.
5.    Често обвинява другите за своите грешки.
6.    Често се сърди и отказва да направи каквото и да било. 
7.    Често е завистлив и отмъстителен.
8.    Чувствителен, много бързо реагира на различни действия на обкръжаващите го, които  нерядко го дразнят. 

Да предположим, че детето е агресивно, е възможно, само ако в рамките на не по-малко от шест месеца в поведението му са проявени следните  от общо осемте изолирани признаци.  
1.    Отхвърляне (неприето дете). Детето се чувства изоставено, незащитено и затова за него не съществува родителски авторитет. Детето няма положителен пример за подражание.  
2.    Свръхвзискателност – прекомерна критика и наказание за незначителни провинения – довеждат до озлобеност, стремеж да постъпва скришом, формира чувство за непълноценност и очакване на неуспех. Агресията става способ за самоутвърждаване.   
3.    Хиперопека – свръх обгрижване – детето е лишено от самостоятелност, развива инфантилност, не съумява да противостои на стреса, не е способен да се отстоява, може да стане жертва на агресия и да стовари натрупаната  агресия върху предмети -  късане на книги, чупене на вещи, драскане по стени или мебели, върху животни, на по-слабите или върху себе си, като си причинява наранявания. 

Някои принципи на общуване

1.    Работата по корекцията на  агресивното поведение започва от родителите. Важно е да се знае, че детето не може да се промени, ако не настъпят промени в семейството.   
2.    Важно е, детето да чувства във всеки момент, че вие го обичате, цените, приемате и че той е нужен и принадлежащ във вашето семейство. Не притеснявайте да го приобщавате.  
3.    Показвайте личен пример на ефективно поведение, не допускайте избухване на гняв и недоброжелателни изказвания за други хора.  
4.    Забрани и висок тон са най-неефективните способи за преодоляване на агресивността. Само, когато разберете причините за агресивното поведение на детето, можете да очаквате подобрение.  
5.    Формирайте способност за съпреживяване и съчувствие – емпатия.  
6.    Научете детето да разпознава собствените емоционални състояния и същите на обкръжаващите го хора. Разширявайте поведенческия репертоар на детето.  
7.    Бъдете последователни в наказанията, като наказвате за конкретни постъпки без да унижавате детето.  
8.    Дайте възможност на детето да разпръсне агресията си като я прехвърли върху други обекти – например да удари възглавницата.  
9.    Не потискайте опитите на детето да се „самоутвърждава“, отнасяйте се с разбиране, опитайте се спокойно да преговаряте
10.    Отбелязвайте, когато детето се държи неагресивно в конфликтни ситуации и го поощрявайте за това.
11.    Отработвайте навици за реагиране в конфликтни ситуации. Учете детето да носи отговорност за себе си.

Профилактика на агресията и жестокостта у децата.

Постарайте се да създадете и съхраните атмосфера на откритост и доверие в семейството. 
Обещавайте само това, което можете да изпълните, за да не иградите в душата му несбъднати надежди.
Не поставяйте условия.  Бъдете тактични в мерките за въздействие към детето. 
Не наказвайте детето за това, което позволявате на себе си. 
Не променяйте изискванията си към детето, за да угодите на някой друг.
Не шантажирайте детето с отношенията си един към друг.
Споделяйте с детето си своите чувства и слабости. 
Чувствата ви към детето ви да бъдат постоянни, независимо от неговите успехи в училище.

Views: 89 | Added by: BACKO | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar