Home » 2016 » March » 30

Бърнаут синдром.

Pic shadow

    През последните години в развитите страни, все по-често се говори не само за стреса в професионалната сфера, но и за синдрома на професионалното прегаряне – бърнаут синдром. 
    Понятието „емоционално прегаряне“ е въведено от американския психолог Фрайденберг и обозначава психологическо състояние на хора, които са  в интензивно и тясно сътрудничество с други.  Първоначално в тази група хора са включвани специалисти, работещи в кризисни центрове и психиатрични клиники. По-късно групата обединява всички, които според своята професионална дейност постоянно общуват с хора.
    Кои работници влизат в рисковата група, когато говорим за професионално прегаряне?  Ще отговорим като определим следните закономерности. 
    Първо -  на бърнаут са предразположени сътрудници, които според вида на работата си са принудени много и интензивно да ообщуват с различни хора, ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-03-30