Home » Articles » Системни фамилни констелации

Системни фамилни констелации

Методът Семейни констелации е полезен тогава, когато не може да помогне поведенческата терапия, когато не можем да разберем на ниво логически връзки, защо един или друг проблем възникват и защо не ни се отдава да го разрешим. Системната работа много бързо помага да разберем неразбираемото, да извадим скритите причини за проблем и да намерим оптималното му разрешение. Оказва се, че по-често, причините на нашите проблеми се крият не в нашия живот, а в живота на нашите предци – майки, бащи, баби и дядовци. Времената са били тежки и практически всяко семейство има прародители, които по някакъв начин са пострадали. Много от проблемите на съвременните хора са следствие от безсъзнателната лоялност към страданията на прародителите. Констелацията позволява да се разкрият дълбочинните причини на проблема, да се осъзнаят, да се отработят и да се избавят от тях.
Когато осъзнае причините на текущите несполуки, човек се променя на дълбочинно ниво и целият му свят около него също се пренарежда в добрата посока. Благодарение на метода могат да бъдат решени извечните проблеми между бащи и деца, да се помирят скарани партньори или съпрузи, да се премахнат зависимости, страхове, самотност, неувереност, комплекси, да се подреди личния живот, излизайки от безизходната ситуация.
В основата на голяма част от проблемите и несполуките, повтарящите се негативни житейски сценарии, безсилието, самотността, безпаричието и болестите на човек е основано на нарушение на един или няколко ключови закони в семейната система - Закон за принадлежността /връзка/, Закон за йерархията /поредност/ и Закон за баланса даване-получаване /обмен/.
Закон за принадлежност /връзка/
Деца, родители, братя и сестри, баби и дядовци, родственици и всички, които имат значителен принос в съществуването на семейството, пострадали от някого в семейството или са освободили място за негов член /напр. предишен партньор на родител, с който се е разделил/, без значение дали са живи или починали, имат еднакво право на принадлежност в семейството.
Разпространени видове нарушения – аборти, изместване на един от съпрузите след развод, предишни партньори на родители, репресии. Възможни последствия - потомците могат да повторят негативния жизнен сценарии на изместения член на семейството /безпаричие, алкохолизъм, безплодие, здравословни проблеми и др./
Закон за йерархията /поредността/ - Движението на живота е движение от миналото към бъдещето. Този, който е влязъл в системата по-рано, този, който е дал живот – той е важният. Родителите са по-важни от децата. Прародителят винаги е важен за потомците. Прародителят е подарил живот на своите деца и те никак и никога не могат да му върнат този дълг. Потомците само приемат този дар и го предават напред, на своите деца.
Разпространени нарушения - високомерие по отношение на по-старшия, символичен брак на детето с родителя, осиновяване на родителя от сина или дъщерята, намеса в личния живот на родителя в качеството на доверено лице. Възможни последствия - проблеми в изграждането на дългосрочни семейни отношения, житейски неуспехи, неуспехи в бизнеса и кариерата, безсилие, апатия и депресия, здравословни проблеми.
Закон за баланса /обмена/
Цялата система се стреми към равновесие вътре в себе си. Енергетичният обмен между хората, равни по статус /съпрузи, партньори, колеги/ трябва да бъде балансиран. Енергията тук се разбира широко – това е време, пари, грижи, любов, помощ и т.н.
Нарушения - неравностоен обмен, когато един от участниците получава по-малко, отколкото отдава. Възможни последствия – този, който взима повече, се появява чувство за вина и стремеж да излезе от отношенията, а този, който дава повече – изтощение, болест и депресия.
Какво позволяват да се реши Семейните констелации
- Възстановяване на хармоничните отношения в семейството – с родители, деца, роднини
- Изграждане на хармонични отношения с любимия човек
- Придобиване на ресурси мъжественост и женственост
- Придобиване на ресурс за оздравяване и съхранение на здравето
- Възстановяване на паричния поток и разрешаване на самия себе си да има повече пари
- Регулиране на отношенията вътре в колектива, с бизнес-партньорите
- Намиране на правилно решение – избор на работа, учебно заведение и т.н.
- Преодоляване на сложни психически състояния – депресия, зависимост, повтаряща се в поколенията тежка съдба
- Намиране на ресурс за организация в бизнеса
- Интеграция на разнородните части на личността
- Преодоляване на последствия от психологически травми
Category: Системни фамилни констелации | Added by: BACKO (2016-03-13)
Views: 781 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar