Home » Articles

Total entries in catalog: 5
Shown entries: 1-3
Pages: 1 2 »

Арт техника за развитие на индивидуалността на децата

Pic shadow
Практически метод, чрез който посредством техниката на арт терапията се разкриват и развиват индивидуалните способности на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст. Чрез метода участниците сами се убеждават в своите индивидуални способности и възможностите им за развитие. Използват се интерактивни методи, множество игри, учене през правене и преживяване, работа по групи и индивидуално.
2018-02-18

„Монтесори“ метод за деца със СОП

Pic shadow
Методът Монтесори е разработен за да помогне на децата със специфични образователни нужди в периода на обучение, в зависимост от тяхната сензитивност. Създадената от метода среда насърчава активното учене, а сензорните материали активират мозъчната дейност и подобряват трайно възможностите за усвояване.
2018-02-18

Йога на смеха

Pic shadow
Концепцията на „йога на смеха“ се състои в следното: да се имитира смях, докато се стигне до автентичен смях. Тялото и мозъка не разпознава има ли причина за смеха или не. Цялото тяло тренира. Вътрешните органи и сърцето също. Получавате отлична кардиотренировка, Десет минути коремен смях се равняват на 30 минути кардионатоварване. Под въздействие на смеха и нарастващите позитивни емоции, хормоналният баланс се подобрява рязко. Намаляват хормоните на стреса. Първоначално смехът е принудителен, но само след няколко минути става съвсем истински. 20 минути активен смях се равняват на 3 часа крос. Сутрин, ако се посмеете от сърце и до сълзи само 15 минути, ви е гарантиран бодър заряд и добро настроение за целия ден. Например 10 минути „йога на смеха“ заменят 30 минути кардиотренировка и получавате още един хубав бонус – 50 изгорени калории.
2016-03-13

1-3 4-5