Home » Articles » Транзакционен анализ

Транзакционен анализ    Транзакционният анализ е психотерапевтичен метод ориентиран към поведението на човека, основано на нашето взаимодествие с обкръжаващите ни. Методът е подходящ както за индивидуални консултации, така и за групова терапия. Целта на терапевтичният процес е да бъде подпомогнат отделния човек при вземането на нови решения по отношение поведението им в настоящата житейска ситуация и насоката на живота им. Вниманието на Транзакционният анализ е съсредоточено върху предписания, ранни решения, ласки, игри, изнудване, жизнени сценарии и преразгледани решения. Посланията или предписанията, които родителите оставят вербално и невербално, определят житейското им поведение. Транзакционният анализ обръща внимание на начина, по който хората търсят признание, както и на видовете ласки, които искат и получават. На базата на използвания език, Транзакционният анализ използва четири метода за определяне на егосъстоянията: - поведенчески – Думите, гласът, тонът, жестовете, изразът, позата и поведението на клиента се наблюдават и се изследват за скритите си значения; - социален – Наблюдава се и се изследва значението на начина, по който клиентът отговаря на другите и на свой ред му се отговаря; - исторически – Клиентът и терапевтът се обръщат към миналото, за да определят действителните преживявания, които са се случили във всяко егосъстояние – особено тези в детството; - феноменологичен (какво е усещането да бъдеш точно ти) – изследването на Аза води до разбирането на егосъстоянията.

Category: Транзакционен анализ | Added by: BACKO (2016-03-13)
Views: 670 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar