Home » Articles » Арт техника за развитие на индивидуалността на децата

Entries in category: 1
Shown entries: 1-1

Sort by: Date · Name · Rating · Comments · Views

Арт техника за развитие на индивидуалността на децата

Pic shadow
Практически метод, чрез който посредством техниката на арт терапията се разкриват и развиват индивидуалните способности на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст. Чрез метода участниците сами се убеждават в своите индивидуални способности и възможностите им за развитие. Използват се интерактивни методи, множество игри, учене през правене и преживяване, работа по групи и индивидуално.
2018-02-18