Home » Entries archive

Бърнаут синдром.

Pic shadow

    През последните години в развитите страни, все по-често се говори не само за стреса в професионалната сфера, но и за синдрома на професионалното прегаряне – бърнаут синдром. 
    Понятието „емоционално прегаряне“ е въведено от американския психолог Фрайденберг и обозначава психологическо състояние на хора, които са  в интензивно и тясно сътрудничество с други.  Първоначално в тази група хора са включвани специалисти, работещи в кризисни центрове и психиатрични клиники. По-късно групата обединява всички, които според своята професионална дейност постоянно общуват с хора.
    Кои работници влизат в рисковата група, когато говорим за професионално прегаряне?  Ще отговорим като определим следните закономерности. 
    Първо -  на бърнаут са предразположени сътрудници, които според вида на работата си са принудени много и интензивно да ообщуват с различни хора, ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-03-30

Многоликата любов

Pic shadow

    Много хора мечтаят за любов, но малцина я познават, когато тя дойде.

   - Има категория хора, които показват любовта си чрез постъпки. Тези хора няма да говорят много за любов, но ще се стараят да направят всичко възможно за любимия човек. Ключово понятие тук е – внимание и грижа, думи, но не за себе си, а преди всичко за хората , които истински са скъпи за тях.

   - Има любов, която се изразява в обсипване с подаръци – цветя, бонбони, скъпоценности. Често, в най-голяма степен, тази любов е показна. Така демонстрират чувствата си себелюбивите личности. Посредством подаръците, те се любуват на себе си, на собствената си пълноценност. Хората от тази група най-добре изпълняват ролята на любовници. Те рядко са готови на саможертва и най-често от всичко се стараят да живеят по стереотипа – „всичко е добре, докато е добре.

    - Случва се така, че вместо любов с ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-03-19

« 1 2 3 4 5 6