Home » Entries archive

Можем да овладеем и контролираме емоциите си

Pic shadow

Загубата на самообладание и раздразнителността могат да нанесат вреда на физическото и психическото здраве. Но учените считат, че ние сме способни да се научим да запазваме хладнокръвие при среща с обстоятелства, които ни дразнят.

Представете си,например, че видео, в което участвате е пуснато в YouTube.

Въпреки че, нашите емоции могат да вземат над нас жесток контрол, ние винаги можем да бъдем по-високо от обстоятелствата и да реагираме на една или друга ситуация, така както на нас ни се иска.” – мнение на американския психолог Ари Новик. В тази връзка, той дава няколко съвета:

- Представете си, че към вас е насочена камера. В този случай за вас е по-малко вероятно да се ядосвате и ярко да изразявате своите емоции, само защото някой е паркирал на вашето място. Представете си, че това видео, примерно, е качено в YouTube. Бихте ли искали това?
- Следете дишането си. Изправете раменете и вдишайте дълбоко, а след това издишайте бавно. Дори ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2017-05-24

Различни видове гняв

Pic shadow

Ядът се изразява по различен начин: полезен или опустошителен, силен или слаб:

1.Някой ме напада или се отнася несправедливо и аз реагирам съответно с гняв и яд. Този яд прави възможно да се защитавам силно или да се наложа. Той ме прави способен да действам, позитивен е и ме прави силен. Този гняв се отнася до темата и затова е подходящ. Той се потушава веднага щом е достигнал целта.

2. Ставам гневен и ядосан, защото не съм приел, което е трябвало или е могло да приема, или защото не съм изискал, което е трябвало или могло да измоля. Вместо да се наложа и да си взема или приема онова, което ми липсва, ставам гневен и ядосан на лицата, от които не съм приел или изискал, или измолил, но от които е трябвало или могло да взема, изискам или измоля. Този гняв е резултат на действието и резултат на пропуснато правене. Той парализира, прави ме неспособен и слаб и често продължава дълго.
Подобно действа гневът като защита от любов. Вместо да изразя любовта си, с ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2017-05-24

Емоционалното здраве в отношенията на съпрузите

Pic shadow
„Най-важното качество във всеки брак – емоционалното здраве на всеки съпруг.” – д-р Стенли Хелър, психиатър


   Днес е по-сложно от когато и да било, да се открие емоционално здрав/здрава съпруг/съпруга, тъй като нараства броя на хората възпитани в дисфункционални семейства - семейства, които са били разрушени от развод, алкохолизъм, наркотична зависимост, емоционално или физическо насилие.


   Хората, израстнали в такива семейства, носят в себе си убийствени рани. Тяхната лична болка е подтик да търсят онова, което може да излекува тази болка, да смекчи раните и да съберат разбития си на парчета живот. Всеки носи със себе си различни рани, произлезли от несъвършено общество.


    ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2017-05-13

Стрес

Pic shadow

   В съвременната наука терминът „стрес“ се използва минимум в три значения. Първо - понятието може да се определи като всеки външен стимул или събитие, което предизвиква у човек напрежение или възбуда. По-често се употребява като „стресор“ или „стрес-фактор“. Второ - стресът може да се отнесе към субективните реакции и с това значение то отразява вътрешно психическо състояние на напежение и възбуда, което се интерпретира като емоция, отбранителна реакция и процеси на преодоляване протичащи в самия човек. Такива процеси могат да съдействат развитието и усъвършенст ването на функционалните системи, а също и да предизвикат психическо напрежение. И трето – стресът може да бъде физическа реакция на организма за определено търсене или вредно въздействие. Функция на тези физически реакции, вероятно се явяват поддържането на поведенчески действия и психически процеси за преодоляване на състоянието.

   Стресът, също така се разглежд ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-04-03

Увереност в себе си.

Pic shadow

    Увереност в себе си. Да започнем от начало.

    Съществуват три основни причини за ниската самооценка. Първата – целият набор убеждения, представи и ценности, приети от родителите. Втората – уникален набор от упреци и порицания, придобити през годините в училище, започвайки от изказаните и лъжливи понятия, наложени от учителите и завършващи с разнообразни тестове за професионална годност и IQ-тестове. Третата причина обединява обединява религиозното възпитание с прекомерни акценти на чувство за вина и недостойност. Въпреки, че факторите, способстващи формирането на ниската сабооценка са много повече, тези трите са най-важните. В тази статия, ще разгледаме първата от тях.

   Общопризнат е фактът, че ниската самооценка на родителите много обуславя нашата собствена оценка. В голяма степен това се отнася за майката, защото с нея ние прекарваме тази част от нашия живот, когато сме особен ... Read more »

Added by: BACKO, Category:, Comments (0) Read more...
2016-04-03

« 1 2 3 4 5 6 »